ISO 14001

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie.

De eisen bij ISO 14001 zijn gerubriceerd in vijf onderdelen:

  • Milieubeleid
  • Planning, inclusief milieu-risicoanalyse en milieuplan
  • Implementatie en uitvoering
  • Controle en corrigerende maatregelen
  • Beoordeling door de directie

Het ISO 14001-systeem is dusdanig opgezet dat het optimaal met ISO 9001 te integreren is.

De milieu-risicoanalyse is het belangrijkste onderdeel van de norm. Bij deze analyse wordt beoordeeld wat de milieurisico's zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. Vervolgens dienen de beheersmaatregelen vastgesteld te worden, die vervolgens in een milieuplan verwerkt worden. De uitwerking van een milieuzorgsysteem dient goed te worden aangepast aan de aard, omvang en complexiteit van de organisatie.

Bron: Wikipedia